Odważne stanowisko Rady Głównej UPR wobec wyborów prezydenckich

W tegorocznych wyborach prezydenckich, których termin, z powodu obstrukcyjnych działań Senatu, przesunięto o kilka tygodni, w pierwszej turze nie dokonano wyboru głowy państwa. Wobec nie rozstrzygnięcia wyboru w tym terminie, różne ugrupowania polityczne przyjęły odmienną postawę i w jakiejś mierze odrębną strategię, o ile w ogóle można to nazwać strategią. W mediach mogliśmy widzieć płaczliwą … Czytaj dalej

Nieprawidłowości wyborcze stwierdzone w Łodzi – żądanie należytego przygotowania drugiej tury

UWAGI I SPOSTRZEŻENIA RUCHU KONTROLI WYBORÓW W ŁODZI PO GŁOSOWANIU W WYBORACH W DNIU 28.06.2020 NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Ruch Kontroli Wyborów po przyjęciu zgłoszeń od osób będących członkami obwodowych komisji wyborczych stwierdza, że Urząd Miasta Łodzi nie dołożył należytej staranności w przygotowanie wyborów: W miejscach zamieszkania brak było widocznych informacji o adresach i numerach … Czytaj dalej

PKW zamiata niewygodne fakty pod dywan – cenzura protokołów wyborczych

Państwowa Komisja Wyborcza cenzuruje protokoły sporządzane przez obwodowe komisje wyborcze. Jeden z ekspertów RKW pracował przy ostatnich wyborach, jako mąż zaufania. Ponieważ zauważył wiele nieprawidłowości, z których cześć udało mu się usunąć, zgodnie z obowiązkami, jakie nakładają na mężów zaufania Kodeks Wyborczy oraz wytyczne PKW, chciał zgłosić zastrzeżenia do protokołu końcowego. Pierwszą skandaliczną przeszkodą zaprogramowaną … Czytaj dalej

Nadużycia (czyli fałszerstwo) wyborcze w Lublinie – wydawanie kart wyborczych bez sprawdzania tożsamości

Jak słusznie zauważa nasza Korespondentka, takim sposobem można było wydać prawie każdą liczbę kart do głosowania osobom nieuprawnionym. Traktujemy zatem tę sprawę, jako kolejny sposób oszustwa wyborczego, w coraz dłuższym katalogu nadużyć i zaniedbań… Poniżej przedstawiamy Państwu odpis pisma skierowanego do Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie. Zgłoszenie nieprawidłowości w działaniu Komisji Wyborczej nr … Czytaj dalej

Kolejna fuszera wyborcza – w Zakopanem wydają nieważne karty wyborcze – prosimy uważać i sprawdzać nieudaczników

W jednej z zakopiańskich komisji wyborcy głosowali na nieważnych kartach do głosowania bez dwóch pieczęci. Czy jeszcze gdzieś zauważyliście nieprawidłowości? Sygnał otrzymaliśmy od naszej czytelniczki, która głosowała na zakopiańskich Chramcówkach. Przyglądając się zdjęciom zrobionym wcześniej przez naszego fotoreportera zauważyliśmy w urnie niepodbitą, a więc nieważną kartę do głosowania. Miejmy nadzieję, że to odosobniony przypadek wynikający … Czytaj dalej

Mężowie zaufania mogą nagrywać pracę komisji wyborczych

Szanowni Państwo, Apeluję do osób, które zostały członkami OKW aby znalazły chętnych do pełnienia funkcji męża zaufania lub obserwatora społecznego w swojej Komisji na wypadek, gdyby musiały chwilowo opuścić lokal wyborczy.Proszę pamiętać, że członkowie OKW jak i mężowie zaufania mają uprawnienie wnoszenia pisemnych uwag do końcowego protokołu wyborczego Komisji.Obserwatorzy mogą wnosić ustne uwagi w trakcie prac Komisji do przew. … Czytaj dalej

Dlaczego władze Łodzi utrudniają wybory prezydenckie? Konferencja prasowa posła Włodzimierza Tomaszewskiego z 26. czerwca 2020 r.

Na nasz apel (TUTAJ) zareagował poseł Tomaszewski Prezydent Łodzi kwestionowała wybory korespondencyjne jakie miały się odbyć w maju (odmówiła udostępnienia spisu wyborców Poczcie Polskiej, która miała dostarczyć pakiety wyborcze do wszystkich obywateli uprawnionych do głosowania), choć miały być to wybory według światowych wzorców, np. ze Stanów Zjednoczonych (które propaguje choćby Leonardo DiCaprio), mało tego miały … Czytaj dalej

Łódź tonie – fatalne działanie władz, jako sposób na „rozwalenie” wyborów w celu ich późniejszego zanegowania w SN?

Chaos, bałagan, niekompetencja, niefrasobliwość – takie określenia przychodzą na myśl, gdy obserwuje się łódzkie przygotowania do wyborów prezydenckich AD 2020 W Łodzi, w ostatniej chwili zmieniono wiele lokalizacji Obwodowych Komisji Wyborczych. Zaniechano wywieszenia obwieszczeń w stosownej ilości, przez co połowa miasta nie jest pewna gdzie powinna głosować. Wolontariusze RKW sprawdzili wiele osiedli mieszkaniowych i okazuje … Czytaj dalej