Nie dajmy się okradać – RKW Wałbrzych radzi

Oddział Stowarzyszenia RKW w Wałbrzychu e-mail: ruch-kontroli-wladzy-walb@o2.pl tel. 604552997 ul. Katowicka 3/9 58-303 Wałbrzych                                                                                       WAŁBRZYCH 30.01.2017 Ze  względu na to iż zgodnie z prawem mamy obowiązek zachowywania dowodów zapłaty za opłaty miesięczne przez okres 3 lat , nikt nie ma prawa żądać od nas udowodnienia iż dokonaliśmy wpłaty powyżej trzech lat wstecz . Dotyczy … Czytaj dalej

Kontrola budżetu gminy – instrukcja

Dwa główne kierunki reformy w zakresie zapewnienia jawności finansów publicznych na szczeblu gminy Wiemy o tym, jak się powszechnie gwałci (obchodzi), pewnym sprytnym sposobem, dwa kluczowe przepisy prawa: A) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2.03.2010 r. – zwane dalej RMF – w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych; … Czytaj dalej

Obowiązek wydania poświadczonej kopii protokołu z wyborów! Pismo z PKW

We wrześniu zwróciłem się do PKW z pytaniem o oczywistą oczywistość, czyli o możliwość otrzymania przez zainteresowanych mężów zaufania i członków OKW kopii protokołu głosowania. Otrzymałem odpowiedź, którą zamieszczam w załączniku. Myślę, że należałoby uzbroić naszych COKW w taką broń w formie papierowej. W środę w Łodzi będziemy obstawiać szkolenia urzędowe w celu zbierania petycji dotyczącej organizowania tych szkoleń w … Czytaj dalej

Kłopoty z upoważnieniami? Jak rozwiązać ten problem!

Szanowni Koordynatorzy!   Wielu z Państwa angażowało się po stronie różnych komitetów wyborczych.  Wielu z Państwa zastanawia się nad tym, czy angażować się nadal w kontrolowanie wyborów, skoro któryś z komitetów nie został zarejestrowany w ogóle lub został zarejestrowany tylko w niektórych okręgach .   Niepotrzebnie rodzą się pomysły, że skoro nie będę delegowany z … Czytaj dalej

Wprowadzane zdjęć – uzupełnienie oprogramowania http://rkw.like.to

Dodana jest w naszym oprogramowaniu http://rkw.like.to możliwość zapisu zdjęć n.p. protokołów z komisji obwodowej. Można zapisać do 5 zdjęć na jedną komisję. Można je aktualizować wielokrotnie ale na raz tylko 5 może być przypisanych do jednej komisji. Dodano 3 stronę na formularzu, gdzie wybiera się pliki zdjęć. Jak się wybierze to zdjęcie się zapisuje/aktualizuje, jak pozostawi puste … Czytaj dalej

Strona do wprowadzania wynikow w referendum i wyborach parlamentarnych przez osoby upoważnione

http://rkw.like.to pomoc po wejściu na rkw.like.to -> Informacje Zmieniona została starsza wersja. Obecna wyposażona została w formę zewnętrzną formularza bardziej przyjaznego dla koordynatora, choć i w poprzednich wyborach, mimo „odstraszająco” wyglądających arkuszy google, zarówno w pierwszej jak i w drugiej turze wyborów prezydenckich, na „naszych” arkuszach google zebraliśmy zdecydowanie więcej wyników z Obwodowych Komisji Wyborczych, njiż udało … Czytaj dalej

Arkusz pomocniczy do zapisywania wyników referendum oraz dostęp do oprogramowania.

Podobnie jak poprzednio przygotowaliśmy Państwu arkusz, który będzie dodatkowym zabezpieczeniem by wynik głosowania nie ulotnił się wraz wyjściem z lokalu wyborczego Przewodniczącego Obwodowej Komisji dzierżącego wraz z tzw. „informatykiem gminnym” protokoł wstępny wypisany ołówkiem. Koniecznie trzeba wpisać do tego arkusza wszystkie dane tym bardziej jeśli nie doszło do zakończenia prac całej Obwodowej Komisji przy powstaniu … Czytaj dalej