Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ - Wydział I Cywilny