Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - VI Wydział Ksiąg Wieczystych