Instrukcje

31/01/2017

Oddział Stowarzyszenia RKW w Wałbrzychu e-mail: ruch-kontroli-wladzy-walb@o2.pl tel. 604552997 ul. Katowicka 3/9 58-303 Wałbrzych                                                                                       WAŁBRZYCH 30.01.2017 Ze  względu...

06/03/2016

Dwa główne kierunki reformy w zakresie zapewnienia jawności finansów publicznych na szczeblu gminy Wiemy o tym, jak się powszechnie gwałci (obchodzi), pewnym sprytnym sposobem, dwa kluczowe przepisy prawa: A) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia...

03/12/2015

Jerzy Targalski wyjaśnia koncepcję funkcjonowania portalu centralnego i portali regionalnych.   

20/10/2015

We wrześniu zwróciłem się do PKW z pytaniem o oczywistą oczywistość, czyli o możliwość otrzymania przez zainteresowanych mężów zaufania i członków OKW kopii protokołu głosowania. Otrzymałem odpowiedź, którą zamieszczam w załączniku. Myślę, że ...

23/06/2015

Do pobrania arkusz, w którym prosimy wpisywać swoje dane i informacje: kliknij WERSJA PROSTA oraz kliknij WERSJA ARKUSZ EXCEL

23/06/2015

DEKLARACJA przystąpienia do STOWARZYSZENIA RKW Arkusz RKW-O do ręcznego wpisywania wyników i podliczania wyników w OKW - KLIKNIJ!  

08/07/2015

Kalendarz czynności referendum 2015 do dnia 23 lipca 2015 r.utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, w domach studenckich i zespołach domów studenckich oraz ustalenie ich...

08/07/2015

Telefony interwencyjne RKW 502 225 232 Aby skutecznie uruchomić interwencje policji i powstrzymać łamanie prawa wyborczego kontaktować sie należy z PKW oświadczając o nagrywaniu rozmowy oraz o powiadomieniu mediów oraz Ruchu Kontroli Wyborów....

08/07/2015

Aby skutecznie uruchomić interwencje policji i powstrzymać łamanie prawa wyborczego kontaktować sie należy z PKW oświadczając o nagrywaniu rozmowy oraz o powiadomieniu mediów oraz Ruchu Kontroli Wyborów. Wezwanie policji jest skuteczniejsze jeśli...

08/07/2015

Czekamy na decyzje PKW w sprawie okręgów i obwodów referendalnych  WYBORY PREZYDENCKIEArkusz RKW-O do ręcznego wpisywania wyników i podliczania wyników w OKW - KLIKNIJ! Lista Okręgów: https://drive.google.com/file/d/0B6yt28wnXDtcQkxhM3JNRjgxYU0/view...

Pages