Rejonowy dla m. st. Warszawy - VII Wydział Pracy i Ubespieczeń Społecznych