PRACUJE

24/09/2015

W latach 2006-2010 był radnym Białołęki (przewodniczący komisji planu i budżetu oraz komisji inwestycyjnej), w grudniu 2010 roku ponownie wybrany na radnego, zastępca burmistrza. W wyniku ubiegłorocznych wyborów samorządowych większość w Radzie...

24/09/2015

27 sierpnia 2015 roku rada m. st. Warszawy uchyliła łącznie 14 uchwał radnych z Bemowa - w tym te powołujące Krzysztofa Zygrzaka na burmistrza, a jego współpracowników na wiceburmistrzów. - Publicznie oskarżam Hannę G.-W. i jej otoczenie o...

23/09/2015

1974 - „Zasady prawa: zagadnienia podstawowe”: W rozważanym przez nas przypadku dotyczy to stanowienia prawa w sposób zgodny z oficjalnie zakładanymi »interesami ludu pracującego«, a następnie – stosowania tego prawa w sposób zgodny z tymi...

23/09/2015

Córka Andrzeja Rzeplińskiego Róża Wojdat pracowała do roku 2010 razem z Zofią Komorowską w Zarządzie STOWARZYSZENIE 61, fundacji która tylko na sam portal „Mam prawo wiedzieć” wydała 300 tys. dolarów dotacji. Komorowski w debacie prezydenckiej...

Pages