Ujednolicony tekst Kodeksu Wyborczego – aktualne na wybory samorządowe

Uwaga – obowiązuje nowy stan prawny po zamachu PKW na możliwość transmisji online z komisji wyborczych pod pretekstem RODO. poza tym zmieniono zapisy o ograniczeniu poboru urzędników wyborczych z miejsc/terenów, w których są zatrudnieni – czyli nadal wybory organizowane są przez tych, którzy maja być wybrani.

Kategorie Bez kategorii