Burmistrza Olecka zlikwidował Wydział Strategii i Rozwoju

Burmistrz Karol Sobczak zlikwidował Wydział Strategii i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Olecku. To najmniejszy wydział oleckiego ratusza, który przez 2,5 roku działalności pozyskał blisko 28 mln zł na gminne inwestycje.

W piątek 6 marca o godzinie 15.30 (o tej godz. ratusz oficjalnie kończy urzędowanie) burmistrz Olecka zmienił zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Wydziału Strategii i Rozwoju, który tym samym zlikwidował.

Przypomnijmy, że wydział powstał 1 sierpnia 2017 roku i pracował w dwu, a później trzyosobowym składzie: Aneta Milczarek – kierownik Wydziału, Kinga Fidler – Inspektor, Hubert Dąbrowski – Starszy Inspektor.

Przez dwa i pół roku działalności wydział pozyskał blisko 28 mln zł na gminne inwestycje.
Najważniejsze z nich to: modernizacja Wiewiórczej Ścieżki, zagospodarowanie rzeki Lega, rozbudowa z przebudową amfiteatru w Olecku, remont i doposażenie Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate w Olecku”, utworzenie 9 terenów zielonych i wyposażenie ich w małą architekturę na obszarze miasta Olecko, modernizacja energetyczna przedszkola Krasnal w Olecku, zagospodarowanie plaży gminnej „Szyjka”, rozbudowa i doposażenie świetlic w Borawskich i Sedrankach, utworzenie mieszkań socjalnych w Babkach Oleckich i Rosochackich, utworzenie Otwartych Stref Aktywności w Gordejkach Małych, Zatykach i Olecku, przebudowa boisk sportowych przy SP 3 w Olecku, utworzenie dziennego domu Senior +, rozwój e-usług w Gminie Olecko, przebudowa placu zabaw przy Placu Wolności. W ostatnim roku pozyskano znaczne środki na przebudowę dróg gminnych tj. budowa drogi gminnej w Możnych, Dąbrowskich, Gordejkach Małych, Gąski- Świdry- Dzięgiele.

Obecnie na rozstrzygnięcie czeka jeszcze kolejnych 7 projektów o wartości 20,1 mln zł, są to: budowa drogi gminnej w miejscowości Lipkowo, budowa ulicy Przemysłowej, budowa odcinka drogi w miejscowości Giże, budowa platformy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku przedszkola w Olecku, remont poszycia dachu budynku WTZ w Olecku, budowa infrastruktury uzdrowiskowej czyli dalsze zagospodarowanie plaży Szyjka, budowa tężni solankowych i przeprawa mostowa przez jezioro Oleckie Wielkie oraz jedno z najważniejszych przedsięwzięć, które jest efektem współpracy wydziału Strategii i Regionalnego Ośrodka Kultury, czyli przebudowa budynku AGT w Olecku.

Oprócz wymienionych przedsięwzięć wydział odpowiadał również za budżet obywatelski, inicjatywę lokalną, przygotowanie dokumentów strategicznych czy reprezentowanie gminy w stowarzyszeniach.

Warto nadmienić, że w poniedziałek 2 marca br. kierownik Aneta Milczarek została powołana przez marszałka województwa warmińsko-mazurskiego Gustawa Marka Brzezina do składu grupy roboczej ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2021 – 2027.

W całej tej sytuacji niezrozumiałym wydaje się fakt, iż od 27 lutego do 12 marca trwa nabór na wolne stanowisko w nieistniejącym już wydziale.

Źródło: olecko.wm.pl

Get involved!

Comments

No comments yet