Ministerstwo Sprawiedliwości

PRACUJE

minister

podsekretarz stanu

NIE PRACUJE

minister