Media

Wizerunek Ukrzyżowanego ordynarnie zohydzony

Wizerunek Ukrzyżowanego ordynarnie zohydzony. Chrystus skąpany w urynie w odnowionej TVP Kultura. Hipster prawica działa
/.../
„Nowa” TVP pokazała film, który snuje rozważania, jak Chrystus się załatwiał. „Jezus wisiał na krzyżu kilka dni, zapewne robił pod siebie, wisiał w moczu i kale.”

Targowica w akcji

Te plakaty były eksponowane w Warszawie na billboardach firmy AMS (obecnie własność Agory).  Ta nazwa była podana w opisie nad foto w nawiasie 

Rewolucja personalna w olsztyńskich mediach publicznych - kontynuacja

Kilka dni temu przypomnieliśmy naszym czytelnikom aferę sprzed kilku lat, której bohaterem był m. in. Igor Gumiński, powołany obecnie na szefa olsztyńskiej telewizji publicznej. Przypomnijmy. Państwowa Inspekcja Pracy stwierdziła wówczas, że olsztyński oddział telewizji jest na bakier z prawem pracy, ponieważ dziennikarze, montażyści i inni pracownicy oddziału zatrudnieni byli na tak zwanych "śmieciówkach", zaś zdaniem PIP powninni mieć normalne umowy o pracę.

"Dobra zmiana" w mediach regionalnych pogłębia się

Poniżej zamieszczamy artykuł z Express.olsztyn.pl z 14 kwietnia, który obrazuje charakter awansów w mediach olsztyńskich

Rewolucja personalna w olsztyńskich mediach publicznych odbywa się po cichu... Bomba dopiero wybuchnie?

"Dobra zmiana" w mediach regionalnych

Poniżej zamieszczamy artykuł z olsztyńskiej "Debaty", który doskonale obrazuje kogo PiS mianuje na stanowiska kierownicze w mediach regionalnych.

Walka o synekury

Jadwiga Chmielowska o zmianach w Radio Katowice - kto rządzi Śląskiem?

"Dobra zmiana" nadchodzi - na Śląsku strach się bać

Artykuł pochodzi ze strony SDP.PL.

Radiem Katowice kierował do niedawna Henryk Grzonka. Ślązak z dziada, pradziada, rozkochany w historii rozgłośni Polskiego Radia w Katowicach. Odnowił elewację i przywrócił przedwojenny napis POLSKIE RADIO KATOWICE. Na maszcie powiewa polska flaga. Przed wejściem na ławeczce zasiadł legendarny Ligoń, twórca rozgłośni w latach 20. XX wieku.

Kandydat na prezesa Radia Katowice

Piotr Ornowski jest kandydatem na Prezesa Radia Katowice ... Może to być początek końca Rozgłośni.

Kilku lat potrzeba było na "zakopanie rowów podziału" i wzajemnej nienawiści Załogi, po działaniach tego pana jako dyrektora programowego (mimo iż funkcję tę pełnił przez okres niespełna 2 lat...)

Zagrożenia wynikające ze zmiany Ustawy o Policji Cz. II

W wyroku z 30 lipca 2014 r. (sygn. akt K 23/11) Trybunał Konstytucyjny badał zgodność z Konstytucją Rzeczypospolitej przepisów Ustawy o Policji, zawierających regulacje dotyczące kontroli operacyjnej, pozyskiwania danych telekomunikacyjnych, ochrony tajemnicy zawodowej w toku kontroli operacyjnej oraz niszczenia zbędnych danych telekomunikacyjnych.

Zagrożenia wynikające ze zmiany Ustawy o Policji (inwigilacja sieci)

Obecnie służby posiadają bezpośrednią i nielimitowaną oraz natychmiastową możliwość pozyskiwania danych billingowych od operatorów telekomunikacyjnych bez konieczności uzyskiwania zezwolenia. W firmach tych są do tego celu powołane odpowiednie komórki, w większości stworzone z emerytowanych lub wciąż aktywnych funkcjonariuszy służb.

Konferencja Powstań Polsko o mediach - Dorota Kania

Dorota Kania (współautorka książki "Resortowe dzieci. Media") - Wpływy komunistycznych i postkomunistycznych służb specjalnych w mediach publicznych.

Krzysztof Skowroński Prezes SDP - Konferencja o mediach

Krzysztof Skowroński (Prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich) - Propozycje i program zmian w mediach publicznych opracowany przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich.

J. Chmielowska - Znaczenie i przyszłość regionalnych ośrodków ...

16.01 Jasna Góra - Jadwiga Chmielowska - Znaczenie i przyszłość regionalnych Ośrodków TVP i Rozgłośni Polskiego Radia.

Przyszłość mediów publicznych - poseł Elżbieta Kruk

Elżbieta Kruk - (poseł, b. przew. KRRiT) Konferencja Powstań Polsko Przyszłość mediów publicznych.

Polskie media publiczne w dobie kryzysu - ks. R. Piwowarczyk

Ks. Roman Piwowarczyk (Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy) Polskie media publiczne w dobie kryzysu.

Konferencja o mediach - Przesłanie prof. Andrzeja Nowaka

Przesłanie prof. Andrzeja Nowaka do zgromadzonych na konferencji 16.01 czyta Marcin Dybowski

Konferencja o mediach - List ks. bpa Antoniego P. Dydycza

List Ks. Bpa Antoniego Pacyfika Dydycza skierowany do zgromadzonych na konferencji czyta Marcin Dybowski.

List Bp. Antoniego Dydycza do uczestników Konferencji ws Mediów

Szanowny Panie Przewodniczący,

Dostojni Członkowie Krucjaty Różańcowej,

Drodzy Uczestnicy Konferencji "Powstań, Polsko!”

 

Wojna informacyjna i dezinformacja w wojnie hybrydowej

Wystąpienie Rafała Brzeskiego na konferencji „Świat potrzebuje Solidarności”