Stowarzyszenie RKW

Wydarzenia
2016.03.06
Dwa główne kierunki reformy w zakresie zapewnienia jawności finansów publicznych na szczeblu gminy Wiemy o tym, jak się powszechnie gwałci (...
Stowarzyszenie RKW
2016.03.06
" Szanowni Państwo, członkowie Stowarzyszenia RKW-RKW i wszyscy chętni niezrzeszeni chcący zapoznawać się z działalnością Oddziału Lęborskiego St....
Stowarzyszenie RKW
2016.01.30
30 stycznia 2016 roku w Aleksandrowie Łódzkim odbyło się zebranie założycielskie lokalnego Odziału Stowarzyszenia RKW-RKW. W spotkaniu...
Stowarzyszenie RKW
2016.01.26
22 stycznia odbyło się zebranie wyborcze członków Stowarzyszenia RKW w Lęborku. Obecnych było 10 osób. Jednogłośmnie wybrano na przewodniczącego...
Stowarzyszenie RKW
2016.01.21
Zarząd postanowił rozpocząć akcję zbierania podpisów pod wnioskiem o rozpisane referendum w sprawie zakazu sprzedaży ziemi obcokrajowcom (osobom nie...
Wydarzenia
2016.01.17
16 stycznia zgodnie z planem odbyła się całodzienna konferencja poświęcona zasadom działania i organizacji mediów narodowych zorganizowana przeze...
Stowarzyszenie RKW
2016.01.14
Zarząd przyjął 13 nowych członków z Radomska i uchwalił powołanie Oddziału RKW Radomsko z siedzibą w Radomsku, obejmujący powiat radomszczański w...
Stowarzyszenie RKW
2016.01.14
W dniu 11 stycznia 2016 r. w Radomsku odbyło się walne zgromadzenie wolontariuszy RKW z terenu miasta biorących czynny udział w komisjach podczas...
Stowarzyszenie RKW
2016.01.12
8 stycznia odbyło się spotkanie opłatkowe członków Oddziału RKW Siedlce.  Po części oficjalnej, w czasie której rozdano uczestnikom akcji...
Stowarzyszenie RKW
2016.01.05
3 grudnia odbyło się zebranie założycielskie Oddziału Powiatowego Stowarzyszenia Ruch Kontroli Wyborów - Ruch Kontroli Władzy w Limanowej. Oddział...