Czy pikiety antyaborcyjne fundacji „Pro – Prawo do życia” dla władz są „gwałceniem poglądów oraz wolności innych”?

Od 21 miesięcy w Gorzowie, w każdy ostatni czwartek miesiąca obrońcy życia, grupa prolife w tym członkowie fundacji „Pro – Prawo do życia”,  organizują legalne uliczne zgromadzenia modlitewne w intencji nienarodzonych dzieci. Akcji towarzyszą nadawane przez głośniki informacje o przebiegu aborcji i jej fizycznych i psychicznych skutkach dla zdrowia kobiety, oraz banery przedstawiające przebieg zabiegu usunięcia ciąży i usunięte płody. W modlitwie za abortowane dzieci, ich matki i rodziny uczestniczą też księża i mieszkańcy Gorzowa. Obrońcy życia w ten sposób postanowili uzmysłowić gorzowianom czym jest aborcja i jakie niesie ze sobą zagrożenia, szczególnie, że w jej wyniku, w Polsce codziennie ginie troje dzieci. Polskie prawo bowiem przewiduje możliwość przerwania ciąży kiedy jest ona zagrożeniem dla życia lub zdrowia kobiety, w razie nieodwracalnego upośledzenia płodu lub choroby, która zagraża jego życiu oraz w przypadku ciąży powstałej w wyniku czynu zabronionego. 
W czasie listopadowego zgromadzenia antyaborcyjnego jeden z mieszkańców Gorzowa złożył skargę z powodu upowszechniania przez organizatorów, w miejskiej przestrzeni publicznej, przerażających i drastycznych obrazów rozerwanych, krwawych, martwych płodów. Organizatorzy uważają, że nie ma nic niestosownego w pokazywaniu prawdy choćby była nie wiem jak bardzo przerażająca. Zadaniem akcji jest właśnie poruszyć opinię publiczną. Ostatnia wspólna modlitwa 2019 roku upłynęła w napiętej  atmosferze. Uczestnicy mieli wrażenie, że są obserwowani a do grupy podjeżdżały dziwnie zachowujące się samochody. Być może było to związane z prowadzonym przez funkcjonariuszy policji postępowaniem karnym w sprawie formy zgromadzenia. Podobnych zgromadzeń zakazano już we Wrocławiu. Policja na prośbę władz miasta zakończyła dwie legalne pikiety antyaborcyjne zorganizowane przez fundację „Pro – Prawo do życia” za „gwałcenie poglądów oraz wolności innych”.

Według Statutu „Fundacji PRO – Prawo do Życia” jej najważniejsze cele to:
1) wspomaganie działań mających na celu ochronę życia ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej śmierci, zdrową i udaną prokreację, przeciwdziałanie zapaści demograficznej;
2) umacnianie pozycji rodziny jako fundamentu relacji społecznych;
3) wspieranie instytucji małżeństwa jako drogi do szczęścia;
4) budowanie świadomości społecznej sprzyjającej świadomemu rodzicielstwu;
5) wspieranie postaw rodzicielskich poprzez działania na polu wychowania, kultury, nauki;
6) budowa systemu edukacyjnego, którego celem jest wychowanie do wolności i służby innym ludziom.

Trudno wyobrazić sobie bardziej „niebezpieczne” dla współobywateli cele i działania.

Na podstawie m.pch24.plm.niezalezna.pl

Get involved!

Comments

No comments yet