wiceprzewodniczący

NIE PRACUJE, Trybunał Konstytucyjny, wiceprzewodniczący
PRACUJE, Trybunał Konstytucyjny, wiceprzewodniczący
PRACUJE, Państwowa Komisja Wyborcza, wiceprzewodniczący
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Wydział Informacji Sądowej, wiceprzewodniczący
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, PRACUJE, Socjaldemokracja RP, Sojusz Lewicy Demokratycznej, wiceprzewodniczący, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Powołany przez Sejm RP 4 sierpnia 2010 roku.

Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Finansowa - Wydział I, PRACUJE, wiceprzewodniczący
Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Ogólnoadministracyjna - Wydział I, PRACUJE, wiceprzewodniczący
PRACUJE, Państwowa Komisja Wyborcza, wiceprzewodniczący
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Ogólnoadministracyjna - Wydział II, wiceprzewodniczący