sędzia

NIE PRACUJE, Trybunał Konstytucyjny, sędzia
PRACUJE, Trybunał Konstytucyjny, sędzia
NIE PRACUJE, Trybunał Konstytucyjny, sędzia
NIE PRACUJE, Trybunał Konstytucyjny, sędzia
NIE PRACUJE, Trybunał Konstytucyjny, sędzia
NIE PRACUJE, Trybunał Konstytucyjny, sędzia
PRACUJE, Trybunał Konstytucyjny, sędzia
NIE PRACUJE, Trybunał Konstytucyjny, sędzia
PRACUJE, Trybunał Konstytucyjny, sędzia

1974 - „Zasady prawa: zagadnienia podstawowe”: W rozważanym przez nas przypadku dotyczy to stanowienia prawa w sposób zgodny z oficjalnie zakładanymi »interesami ludu pracującego«, a następnie – stosowania tego prawa w sposób zgodny z tymi...

NIE PRACUJE, Trybunał Konstytucyjny, sędzia
Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego, PRACUJE, sędzia
PRACUJE, Państwowa Komisja Wyborcza, sędzia
PRACUJE, Unia Demokratyczna, Unia Wolności, Państwowa Komisja Wyborcza, sędzia

Urodził się 28 lipca 1949 r. w Siemianowicach Śląskich. W 1971 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 1971-1973 odbył aplikację sądową i w okresie od 1973 r. do 1974 r. był zatrudniony na stanowisku...

PRACUJE, Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa, sędzia
PRACUJE, Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa, sędzia
PRACUJE, Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa, sędzia
PRACUJE, Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa, Zasłużeni sędziowie III RP, sędzia

W stanie wojennym skazywał niewinne osoby. Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy na sesji wyjazdowej w Słupsku, pod przewodnictwem sędziego por. Bogdana Rychlickiego, w trybie doraźnym skazuje: Zygmunta Golińskiego na 4 lata i 6 miesięcy...

PRACUJE, Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa, sędzia
PRACUJE, Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa, sędzia
PRACUJE, Sąd Najwyższy - Izba Cywilna, sędzia

Prof. dr hab. Mirosław Bączyk

PRACUJE, Sąd Najwyższy - Izba Cywilna, sędzia
PRACUJE, Sąd Najwyższy - Izba Cywilna, sędzia
PRACUJE, Zasłużeni dla III RP, Sąd Najwyższy - Izba Karna, sędzia

GDY Sąd Okręgowy w Gdańsku zgłosił wolę wyłączenia się z prowadzenia procesu twórców oszukańczej piramidy finansowej Marcina P. i jego żony, uznając, że w oczach opinii publicznej trójmiejski wymiar sprawiedliwości, po sprawie byłego prezesa sądu...

PRACUJE, Sąd Najwyższy - Izba Karna, sędzia

Krzysztof Cesarz razem z prof. dr hab. Włodzimierzem Wróblem i Zbigniewem Puszkarskim, badając kasację gen. MO Jarosława Wernikowskiego, skazanego na 2 lat a więzienia za przestępstwo nielegalnego internowania między 12 a 16 grudnia 1981 r. 61 ...

PRACUJE, Sąd Najwyższy - Izba Karna, sędzia
PRACUJE, Sąd Najwyższy - Izba Cywilna, sędzia
PRACUJE, Sąd Najwyższy - Izba Cywilna, sędzia

Prof. dr hab. Józef Frąckowiak

PRACUJE, Sąd Najwyższy - Izba Cywilna, sędzia
PRACUJE, Sąd Najwyższy - Izba Cywilna, sędzia
PRACUJE, Sąd Najwyższy - Izba Cywilna, sędzia
PRACUJE, Sąd Najwyższy - Izba Cywilna, sędzia

Prof. dr hab. Wojciech Katner

PRACUJE, Sąd Najwyższy - Izba Cywilna, sędzia
PRACUJE, Sąd Najwyższy - Izba Cywilna, sędzia
PRACUJE, Sąd Najwyższy - Izba Cywilna, sędzia
PRACUJE, Sąd Najwyższy - Izba Cywilna, sędzia

Prof. dr hab. Zbigniew Kwaśniewski

PRACUJE, Sąd Najwyższy - Izba Cywilna, sędzia
PRACUJE, Sąd Najwyższy - Izba Cywilna, sędzia
PRACUJE, Zasłużeni dla III RP, Sąd Najwyższy - Izba Cywilna, sędzia

W styczniu 2014 roku Sąd Najwyższy, oddalił ostatecznie skargę kasacyjną pełnomocnika prof. Ryszarda Legutko (sygn. III CSK 123/13) na wyrok Sądu Okręgowego, który skazał pozwanego profesora na wpłacenie 5 tys. zł na cel społeczny i przeproszenie w...

PRACUJE, Sąd Najwyższy - Izba Cywilna, sędzia
PRACUJE, Sąd Najwyższy - Izba Cywilna, sędzia

Prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski

PRACUJE, Sąd Najwyższy - Izba Cywilna, sędzia
PRACUJE, Sąd Najwyższy - Izba Cywilna, sędzia

Dr hab. Marta Romańska

PRACUJE, Sąd Najwyższy - Izba Cywilna, sędzia
PRACUJE, Sąd Najwyższy - Izba Cywilna, sędzia
PRACUJE, Sąd Najwyższy - Izba Cywilna, sędzia
PRACUJE, Sąd Najwyższy - Izba Cywilna, sędzia
PRACUJE, Sąd Najwyższy - Izba Cywilna, sędzia

Prof. dr hab. Karol Weitz

PRACUJE, Sąd Najwyższy - Izba Cywilna, sędzia

Prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski

PRACUJE, Sąd Najwyższy - Izba Cywilna, sędzia
PRACUJE, Sąd Najwyższy - Izba Cywilna, sędzia
PRACUJE, Sąd Najwyższy - Izba Cywilna, sędzia
PRACUJE, Sąd Najwyższy - Izba Cywilna, sędzia

Prof. dr hab. Kazimierz Zawada

PRACUJE, Sąd Najwyższy - Izba Karna, sędzia
PRACUJE, Sąd Najwyższy - Izba Karna, sędzia
PRACUJE, Sąd Najwyższy - Izba Karna, sędzia

SN utrzymał wyrok I instancji w sprawie sędziego Artura J., który "spowodował wypadek drogowy, w wyniku którego zginęła starsza kobieta, a druga osoba odniosła ciężkie obrażenia". Sędzia SN Jerzy Grubba podkreślił, że wyroki sądów karnych są dla...

PRACUJE, Sąd Najwyższy - Izba Karna, sędzia

Prof. dr hab. Tomasz Grzegorczyk

PRACUJE, Sąd Najwyższy - Izba Karna, sędzia

Dr Przemysław Kalinowski

PRACUJE, Sąd Najwyższy - Izba Karna, sędzia
PRACUJE, Sąd Najwyższy - Izba Karna, sędzia
PRACUJE, Zasłużeni sędziowie III RP, Sąd Najwyższy - Izba Karna, sędzia

W 2012 roku ambasador tytularny Tomasz Turowski został oczyszczony z zarzutu "kłamstwa lustracyjnego" przez Sąd Apelacyjny w Warszawie.  Kasację do SN wniósł na wniosek IPN Prokurator Generalny Andrzej Seremet po wcześniejszym wyroku Sądu...

PRACUJE, Sąd Najwyższy - Izba Karna, sędzia
PRACUJE, Sąd Najwyższy - Izba Karna, sędzia
PRACUJE, Sąd Najwyższy - Izba Karna, sędzia
PRACUJE, Sąd Najwyższy - Izba Karna, sędzia

Zbigniew Puszkarski razem z Krzysztofem Cesarzem i  prof. dr hab. Włodzimierzem Wróblem, badając kasację gen. MO Jarosława Wernikowskiego, skazanego na 2 lat a więzienia za przestępstwo nielegalnego internowania między 12 a 16 grudnia 1981 r. 61 ...

PRACUJE, Sąd Najwyższy - Izba Karna, sędzia
PRACUJE, Sąd Najwyższy - Izba Karna, sędzia
PRACUJE, Sąd Najwyższy - Izba Karna, sędzia
PRACUJE, Sąd Najwyższy - Izba Karna, sędzia
PRACUJE, Sąd Najwyższy - Izba Karna, sędzia
PRACUJE, Sąd Najwyższy - Izba Karna, sędzia
PRACUJE, Sąd Najwyższy - Izba Karna, sędzia
PRACUJE, Sąd Najwyższy - Izba Karna, sędzia
PRACUJE, Sąd Najwyższy - Izba Karna, sędzia
PRACUJE, Zasłużeni dla III RP, Sąd Najwyższy - Izba Karna, sędzia

5 marca 2015 roku Sąd Najwyższy oddalił kasację prokuratury wniesioną na  wyrok uniewinniający skandalistę Adama Darskiego - Nergala oskarżonego o obrazę uczuć religijnych przez manifestacyjne podarcie Biblii na scenie podczas koncertu jego zespołu...

PRACUJE, Sąd Najwyższy - Izba Karna, sędzia

Dr hab. Dariusz Świecki, prof. UŁ

PRACUJE, Sąd Najwyższy - Izba Karna, sędzia

Prof. dr hab. Włodzimierz Wróbel razem z Krzysztofem Cesarzem i Zbigniewem Puszkarskim, badając kasację gen. MO Jarosława Wernikowskiego, skazanego na 2 lata więzienia za przestępstwo nielegalnego internowania między 12 a 16 grudnia 1981 r. 61 ...

PRACUJE, Sąd Najwyższy - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, sędzia

Prof. dr hab. Bogusław Cudowski

PRACUJE, Sąd Najwyższy - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, sędzia
PRACUJE, Sąd Najwyższy - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, sędzia
PRACUJE, Sąd Najwyższy - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, sędzia
PRACUJE, Sąd Najwyższy - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, sędzia

Prof. dr hab. Zbigniew Hajn

PRACUJE, Sąd Najwyższy - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, sędzia
PRACUJE, Sąd Najwyższy - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, sędzia
PRACUJE, Sąd Najwyższy - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, sędzia
PRACUJE, Sąd Najwyższy - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, sędzia
PRACUJE, Sąd Najwyższy - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, sędzia

Dr hab. Dawid Miąsik

PRACUJE, Sąd Najwyższy - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, sędzia

Dr Zbigniew Myszka

PRACUJE, Sąd Najwyższy - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, sędzia
PRACUJE, Sąd Najwyższy - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, sędzia
PRACUJE, Sąd Najwyższy - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, sędzia
PRACUJE, Sąd Najwyższy - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, sędzia
PRACUJE, Sąd Najwyższy - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, sędzia
Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego, PRACUJE, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Ogólnoadministracyjna, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Gospodarcza, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Ogólnoadministracyjna, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Finansowa, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Gospodarcza, sędzia
Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego, PRACUJE, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Finansowa, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Finansowa, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Finansowa, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Finansowa, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Finansowa, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Finansowa, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Finansowa, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Finansowa, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Finansowa, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Finansowa, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Finansowa, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Finansowa, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Finansowa, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Finansowa, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Finansowa, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Finansowa, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Finansowa, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Finansowa, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Finansowa, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Finansowa, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Finansowa, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Finansowa, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Finansowa, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Finansowa, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Finansowa, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Finansowa, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Finansowa, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Finansowa, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Gospodarcza, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Gospodarcza, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Gospodarcza, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Gospodarcza, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Gospodarcza, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Gospodarcza, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Gospodarcza, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Gospodarcza, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Gospodarcza, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Gospodarcza, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Gospodarcza, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Gospodarcza, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Gospodarcza, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Gospodarcza, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Gospodarcza, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Gospodarcza, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Gospodarcza, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Gospodarcza, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Gospodarcza, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Gospodarcza, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Gospodarcza, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Gospodarcza, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Ogólnoadministracyjna, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Ogólnoadministracyjna, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Ogólnoadministracyjna, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Ogólnoadministracyjna, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Ogólnoadministracyjna, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Ogólnoadministracyjna, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Ogólnoadministracyjna, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Ogólnoadministracyjna, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Ogólnoadministracyjna, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Ogólnoadministracyjna, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Ogólnoadministracyjna, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Ogólnoadministracyjna, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Ogólnoadministracyjna, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Ogólnoadministracyjna, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Ogólnoadministracyjna, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Ogólnoadministracyjna, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Ogólnoadministracyjna, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Ogólnoadministracyjna, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Ogólnoadministracyjna, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Ogólnoadministracyjna, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Ogólnoadministracyjna, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Ogólnoadministracyjna, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Ogólnoadministracyjna, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Ogólnoadministracyjna, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Ogólnoadministracyjna, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Ogólnoadministracyjna, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Ogólnoadministracyjna, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Ogólnoadministracyjna, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Ogólnoadministracyjna, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Ogólnoadministracyjna, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Ogólnoadministracyjna, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Ogólnoadministracyjna, sędzia
Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Ogólnoadministracyjna - Wydział I, PRACUJE, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Ogólnoadministracyjna, sędzia
NIE PRACUJE, Trybunał Konstytucyjny, sędzia
PRACUJE, Sąd Najwyższy, sędzia
PRACUJE, Sąd Najwyższy - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, sędzia
NIE PRACUJE, Trybunał Konstytucyjny, sędzia
NIE PRACUJE, Trybunał Konstytucyjny, sędzia
PRACUJE, Trybunał Konstytucyjny, sędzia
PRACUJE, Państwowa Komisja Wyborcza, sędzia
PRACUJE, Państwowa Komisja Wyborcza, sędzia
Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego, PRACUJE, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny, sędzia
PRACUJE, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Finansowa, sędzia
PRACUJE, Naczelny Sąd Administracyjny - Izba Finansowa, sędzia
Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego, PRACUJE, sędzia
Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego, PRACUJE, sędzia
Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego, PRACUJE, sędzia
Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego, PRACUJE, sędzia
Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego, PRACUJE, sędzia
Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego, PRACUJE, sędzia
Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego, PRACUJE, sędzia
Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego, PRACUJE, sędzia
Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego, PRACUJE, sędzia
PRACUJE, Trybunał Konstytucyjny, sędzia
PRACUJE, Unia Wolności, Trybunał Konstytucyjny, sędzia
PRACUJE, Trybunał Konstytucyjny, sędzia
PRACUJE, Trybunał Konstytucyjny, sędzia
PRACUJE, Trybunał Konstytucyjny, sędzia
PRACUJE, Trybunał Konstytucyjny, sędzia
PRACUJE, Trybunał Konstytucyjny, sędzia
PRACUJE, Trybunał Konstytucyjny, sędzia
PRACUJE, Trybunał Konstytucyjny, sędzia
PRACUJE, Trybunał Konstytucyjny, sędzia