Prezes SN

PRACUJE, Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa, Prezes SN

Janusz Godyń przyznał się w 2003 r. do służby w organach bezpieczeństwa PRL jako oficer śledczy Zwiadu Wojsk Ochrony Pogranicza w 1972 r. Major LWP Janusz Godyń skazał w 1982 roku Jana Drucia z Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania  (KOWZaP przy...

PRACUJE, Sąd Najwyższy - Izba Cywilna, Prezes SN

Prof. dr hab. Tadeusz Ereciński był w 1972 r. "opracowywany w charakterze kandydata na tajnego współpracownika" i jako taki zarejestrowany przez SB.

PRACUJE, Sąd Najwyższy - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, Prezes SN
PRACUJE, Sąd Najwyższy - Izba Karna, Prezes SN

Dr hab. Lech Paprzycki