podsekretarz stanu

Kancelaria Prezydenta RP, PRACUJE, podsekretarz stanu
Kancelaria Prezydenta RP, PRACUJE, podsekretarz stanu
PRACUJE, Ministerstwo Obrony Narodowej, podsekretarz stanu
PRACUJE, Prawo i Sprawiedliwość, Ministerstwo Obrony Narodowej, podsekretarz stanu
PRACUJE, Ministerstwo Obrony Narodowej, podsekretarz stanu
PRACUJE, Ministerstwo Obrony Narodowej, podsekretarz stanu
PRACUJE, podsekretarz stanu, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Porozumienie Centrum, PRACUJE, podsekretarz stanu, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
PRACUJE, podsekretarz stanu, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Liga Polskich Rodzin, Porozumienie Centrum, Prawo i Sprawiedliwość, Ruch Odbudowy Polski, Solidarna Polska, Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe, NIE PRACUJE, podsekretarz stanu, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
PRACUJE, Prawo i Sprawiedliwość, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, podsekretarz stanu
PRACUJE, Prawo i Sprawiedliwość, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, podsekretarz stanu
PRACUJE, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, podsekretarz stanu
PRACUJE, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, podsekretarz stanu
PRACUJE, Prawo i Sprawiedliwość, podsekretarz stanu, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
PRACUJE, Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska, Ministerstwo Sprawiedliwości, podsekretarz stanu
PRACUJE, podsekretarz stanu, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
PRACUJE, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, podsekretarz stanu
PRACUJE, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, podsekretarz stanu