Jerzy Targalski i Waldemar Maślanka o RKW w Rzeszowie