Ankieta - orientacja polityczna posłów

Ankieta w wypadku gdyby poseł lub senator zgodzili się odpowiedzieć na zawarte w niej pytania pozwala z dużą  precyzją określić orientację polityczną badanego.