Protest wyborczy - dotyczy OKW nr 163 w Szczecinie

W załączeniu zanonimizowana kopia protestu wyborczego oraz załącznik do tego protestu wyborczego tj. artykuł z GW.

Agitację w koszulce z napisem „konstytucja“ prowadził w lokalu wyborczym przewodniczący OKW Nr 163 w Szczecinie tj. Łukasz Olejnik. Ten człowiek znany jest już z innych politycznych prowokacji. W załączeniu parę zdjęć z wydarzeń w jakich brał udział. To on sprofanował pomnik Lecha Kaczyńskiego i zaatakował Michała Rachonia w Warszawie.

Pozdrawiam serdecznie

Mariusz Łojko

W załączeniu przesyłam anonimizowaną wersje Uzupełnienia do Protestu Wyborczego z dnia 21.10.2019 r. 

Uzupełnienie Protestu Wyborczego z dnia 21.10.2019 r. ze względu na pojawienie się nowych okoliczności faktycznych i środków dowodowych, które mogą mieć wpływ na wynik sprawy.