Przestępstwa wyborcze, czy niedbalstwo Gminy?! Sprawy dla prokuratury!

Bardzo niepokojące informacje z Ruchu Kontroli Wyborów. Przykład Łodzi i Gminy Konstancin - to tylko czubek góry lodowej...