Pilnujmy wyborów, by ustrzec się przed fałszerstwem! Marcin Dybowski