Jawna rozprawa Sądu Najwyższego dotycząca protestu wyborczego RKW

1.

Sąd Najwyższy, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Wydział I, sygn.akt I NSW 62/19. Przewodn. SSN Marcin Łochowski, sędzia sprawozd. SSN Oktawian Nawrot, SSN Paweł Książak. Rozprawa z protestu wyborczego Agaty Cichowicz, członka OKW Nr 1 w Łomiankach. Na rozprawę stawili się: przedstawiciel Prokuratora Generalnego, prokurator Prokuratury Krajowej Małgorzata Włodarska. Świadkowie: przew. OKW Nr 1, Elżbieta Kapuściarek, z-ca przew. OKW Nr 1 i jednocześnie(!!!) informatyk Komisji, Anna Sampolska, członek OKW Nr 1, Marta Mielczarek-Krukowska. Publiczność: wolontariusze Stowarzyszenia Ruchu Kontroli Wyborów-Ruchu Kontroli Władzy. Na rozprawę nie stawił się przedstawiciel Państwowej Komisji Wyborczej jak również Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I Rafał Wagner. Sąd postanowił przesłuchać świadków...

2.

Sąd Najwyższy, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Wydział I, sygn.akt I NSW 62/19. Przewodn. SSN Marcin Łochowski, sędzia sprawozd. SSN Oktawian Nawrot, SSN Paweł Książak. Rozprawa z protestu wyborczego Agaty Cichowicz, członka OKW Nr 1 w Łomiankach. Na rozprawę stawili się: przedstawiciel Prokuratora Generalnego, prokurator Prokuratury Krajowej Małgorzata Włodarska. Świadkowie: przew. OKW Nr 1, Elżbieta Kapuściarek, z-ca przew. OKW Nr 1 i jednocześnie(!!!) informatyk Komisji, Anna Sampolska, członek OKW Nr 1, Marta Mielczarek-Krukowska. Publiczność: wolontariusze Stowarzyszenia Ruchu Kontroli Wyborów-Ruchu Kontroli Władzy. Na rozprawę nie stawił się przedstawiciel Państwowej Komisji Wyborczej jak również Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I Rafał Wagner. Sprzeczne ze sobą zeznania co przewozu niezaplombowanego worka z materiałami wyborczymi złożyły: przew. OKW, Elżbieta Kapuściarek i jej z-ca, Anna Sampolska odpowiedzialne za pracę OKW. Członek OKW, Marta Mielczarek-Krukowska złożyła zeznanie potwierdzające podstępny charakter pretekstu, który posłużył do niezaplombowania worka z materiałami wyborczymi (nożyczki). Skarżąca, Agata Cichowicz podważyła argumentację z-cy Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda wyrażonego w pisemnym Stanowisku Prokuratora Generalnego podtrzymanego przez obecną na rozprawie prokurator Małgorzatę Włodarską jakoby: 1. przepisy regulujące prace członków OKW nie dotyczyły informatyka jako pracownika obsługi - poprzez ujawnienie przez skarżącą przed Sądem, że w tym przypadku informatyk był jednocześnie z-cą przew. OKW; 2. złamanie prawa wyborczego poprzez podstępne nie zaplombowanie worka z materiałami wyborczego "nie miało wpływu na wynik wyborów" - poprzez logiczny wywód skarżącej, że nie można z zasady stwierdzić "braku wpływu" a co najwyżej nie udowodnić (nie stwierdzić) tego wpływu.

3.

Sąd Najwyższy, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Wydział I, sygn.akt I NSW 62/19. Przewodn. SSN Marcin Łochowski, sędzia sprawozd. SSN Oktawian Nawrot, SSN Paweł Książak. Rozprawa z protestu wyborczego Agaty Cichowicz, członka OKW Nr 1 w Łomiankach. Na rozprawę stawili się: przedstawiciel Prokuratora Generalnego, prokurator Prokuratury Krajowej Małgorzata Włodarska. Świadkowie: przew. OKW Nr 1, Elżbieta Kapuściarek, z-ca przew. OKW Nr 1 i jednocześnie(!!!) informatyk Komisji, Anna Sampolska, członek OKW Nr 1, Marta Mielczarek-Krukowska. Publiczność: wolontariusze Stowarzyszenia Ruchu Kontroli Wyborów-Ruchu Kontroli Władzy. Na rozprawę nie stawił się przedstawiciel Państwowej Komisji Wyborczej jak również Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I Rafał Wagner. Prokurator Krajowy Małgorzata Włodarska stwierdziła, że jest "dość douczona" - jednocześnie twierdząc, że "przepisy regulujące miejsce pracy informatyka są niejednoznaczne" wykazała się nieznajomością Uchwały PKW Nr 70 z dn.26.04.2019 r. pkt 89, który stanowi, że "W każdym etapie prac w aplikacji, oprócz osoby odpowiedzialnej za obsługę informatyczną komisji, powinni brać udział wszyscy członkowie komisji obecni w lokalu wyborczym, w tym przewodniczący komisji lub jego zastępca; przy tych czynnościach mogą być też obecni mężowie zaufania i obserwatorzy społeczni oraz obserwatorzy międzynarodowi." Ten zaś przepis i inne nakazujące pracę Obwodowej Komisji Wyborczej w pełnym składzie w lokalu wyborczym implikują w sposób jednoznaczny konieczność pracy informatyka wyłącznie w lokalu wyborczym a więc w pomieszczeniu, w którym znajduje się urna wyborcza - a nie w przywoływanych nieustannie przez niedouczonych prawników pomieszczeniach "integralnych" lub "pomocniczych". Ta powszechna przestępcza praktyka wyborcza zachęca i ułatwia łamanie prawa wyborczego.

4.

Sąd Najwyższy, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Wydział I, sygn.akt I NSW 62/19. Przewodn. SSN Marcin Łochowski, sędzia sprawozd. SSN Oktawian Nawrot, SSN Paweł Książak. Rozprawa z protestu wyborczego Agaty Cichowicz, członka OKW Nr 1 w Łomiankach. Na rozprawę stawili się: przedstawiciel Prokuratora Generalnego, prokurator Prokuratury Krajowej Małgorzata Włodarska. Świadkowie: przew. OKW Nr 1, Elżbieta Kapuściarek, z-ca przew. OKW Nr 1 i jednocześnie(!!!) informatyk Komisji, Anna Sampolska, członek OKW Nr 1, Marta Mielczarek-Krukowska. Publiczność: wolontariusze Stowarzyszenia Ruchu Kontroli Wyborów-Ruchu Kontroli Władzy. Na rozprawę nie stawił się przedstawiciel Państwowej Komisji Wyborczej jak również Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I Rafał Wagner. Sąd odroczył ogłoszenie orzeczenia w sprawie protestu wyborczego do dn. 29.07.2019r. godz. 13:00 sala F.

Zapraszam na ogłoszenie orzeczenia SN w poniedziałek, 29 lipca br. 

godz. 13:00 w sali F Sądu Najwyższego w W-wie pl. Krasińskich 2/4/6

Pozdrawiam

Andrzej Zdun, Szef RKW Mazowsze

www.stowarzyszenierkw.org