450 lecie Unii Lubelskiej - konferencja RKW w Łodzi

450-lecie Unii Lubelskiej w Łodzi - Stowarzyszenie RKW

Wykład prof. dr hab. Agnieszki Januszek-Sieradzkiej wybitnej historyk młodego pokolenia KUL.

Osobno udostępniamy fragment wykładu poświęcony opisowi obrazu Jana Matejki "Unia Lubelska".