Pikieta w Warszawie przeciwko roszczeniom do mienia bezspadkowego