Gdańsk - RKW - Szkolenie członków OKW i wolontariatu przed wyborami

Publikujemy podzielony na 6 odcinków film ze szkolenia, jakie odbyło się w Gdańsku z inicjatywy Ruchu Kontroli Wyborów przed wyborami na stanowisko prezydenta miasta.

cz.1 https://youtu.be/vQumWmvEdDU

cz.2 https://youtu.be/0U-9OjFLwvs

cz.3 https://youtu.be/m7XhrLIxBoo

cz.4 https://youtu.be/AwSPSCHEPVc

cz.5 https://youtu.be/Y6iVzhv-Oto

cz.6 https://youtu.be/YZArpTZEc7Q