Przestępcy wyborczy już są aktywni!

Przestępcy wyborczy już są aktywni!

1. Dochodzą do nas informacje że za oddanie "słusznego głosu" stawka wynosi 100,- PLN - sprawdzamy tę informację.

2. Urzędnicy wyborczy w gminach proponują osobom upoważnionym przez Komitety Wyborcze do zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych, aby Ci, zezwolili im na dopisywanie kolejnych, już swoich, kandydatów do ich zgłoszeń.

Utrudniajmy takie oszustwa poprzez zakreślanie niewykorzystanych rubryk oraz poprzez żądanie potwierdzenia przez urzędników w gminie przyjęcia zgłoszenia na każdej stronie kopii tego zgłoszenia!

Zgłaszajmy takie przypadki do Komisarzy Wyborczych i do prokuratury oraz do RKW na adres biuro@stowarzyszenierkw.org.

Nie bądźmy bierni!

Pozdrawiam

Andrzej Zdun

Prezes Zarządu Wojewódzkiego RKW Mazowsze

www.stowarzyszenierkw.org