Ujednolicony tekst Kodeksu Wyborczego - aktualne na wybory samorządowe

Uwaga - obowiązuje nowy stan prawny po zamachu PKW na możliwość transmisji online z komisji wyborczych pod pretekstem RODO. poza tym zmieniono zapisy o ograniczeniu poboru urzędników wyborczych z miejsc/terenów, w których są zatrudnieni - czyli nadal wybory organizowane są przez tych, którzy maja być wybrani.