Ujednolicony tekst Kodeksu Wyborczego - stan prawny na 1.06.2018