Jerzy Targalski - Prezes RKW - Podsumowanie Anno Domini 2017