Projekt poselski zmian w ordynacji wyborczej - będzie pilnie głosowany

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-757-2017/$file/8-020-757-2017.pdf

Zapraszamy do zapoznania się z poselskim projektem - cieszy nas bardzo, że znalazło się w nim wiele rozwiązań postulowanych przez Stowarzyszenie RKW, niestety są też i takie rozwiązania, które nie są dobre -  oby nie weszły w życie.

Opinie proszę przesyłać na adres biuro@stowarzyszenierkw.org

Pozdrawiam

Marcin Dybowski

509458438