8-10.12.17 r. szkolenie w Kazimierzu Dolnym dla członków Stow. RKW

W dniach 8-10 grudnia 2017 r. odbędzie się szkolenie w Kazimierzu Dolnym (Dom Dziennikarza) dla członków Stowarzyszenia RKW.

Koszt 200 zł za cały pobyt. Przejazd we własnym zakresie.

W programie między innymi:

1. Przygotowanie do wyborów w 2018r.

2. Szkolenie organizacyjne

3. Szkolenie dziennikarskie

4.Podsumowanie dwuletniej  działalności Stowarzyszenia RKW.

5.Dyskusja o sytuacji w Polsce.

6. Inne punkty zgłoszone przez chętnych uczestników spotkania

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na adres biuro@stowarzyszenierkw.org

Szczegółowy program po 25 listopada.