Oddział Wałbrzyski RKW -wniosek do ministra Ziobry o usunięcie sędziów

Ruch Kontroli Wyborów, Ruch Kontroli Władzy

Oddział Stowarzyszenia RKW w Wałbrzychu

Ryszard Jordan

ul. Katowicka 3 lok. 9

58-303 Wałbrzych

(adres do korespondencji)

e-mail. ruch.kontroli.wladzy.walb@gmail.com

https://www.facebook.com/rkwwalbrzych/

tel. 604552997            

Wałbrzych, dnia  26 październik 2017

 

Szanowny Pan

Zbigniew Ziobro

Minister Sprawiedliwości

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa P-33

 

 

       Na podstawie zapisów ustawy z dnia 12.07.2017r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych obowiązującej od dnia 12 sierpnia 2017r. Stowarzyszenie Ruch Kontroli Wyborów-Ruch Kontroli Władzy Oddział w Wałbrzychu

składa wniosek o:

- natychmiastowe usunięcie ze stanowisk pracy w sądach następujących osób:

Sąd Rejonowy w Legnicy:

 

Prezes – SSR Edyta Zaczkowska

Wiceprezes- SSR Monika Gliniecka-Kaczmarek

 

oraz nie powoływanie na stanowisko Prezesa lub

Wiceprezesa poniższych osób z powodu zastrzeżeń co do

prowadzenia spraw :

Kolasa-Barczyńska Sylwia – sprawa sądowa-  I Co 2342/10,

Martka Jacek –  sprawa sądowa- I Co 1963/12

 

Sąd Okręgowy w Legnicy:

 

Prezes- SSO Paweł Pratkowiecki

Wiceprezes- SSO Elżbieta Hallada

 

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

 

Prezes -SSR Agnieszka Kałużna-Rudowicz

Wiceprezes – SSR Paweł Siwek

 

oraz nie powoływanie na stanowisko Prezesa lub

Wiceprezesa poniższych osób z powodu zastrzeżeń co do

prowadzenia spraw :

Gajdecki Marek –  sprawa sądowa- Co 1964/09,

Bańka – Mrozewska Sylwia –sprawa sądowa- I Co 1964/09,

Grzebień Wojciech – sprawa sądowa-VII W 987/09,

Staszkiewicz Anna – sprawa sądowa-VI P 176/15;.

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze

 

Prezes -SSO Wojciech Domaszko

Wiceprezes- SSO Robert Bednarczyk

 

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

 

Prezes -SSO Małgorzata Mikos- Bednarz

  sprawa sądowa- I co 28/12

Wiceprezes- SSR Waldemar Ustaszewski

 

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

 

Prezes –SSR Aleksandra Abramowska-Podlińska

Wiceprezes – SSR Wioletta Pawelec

– za sposób prowadzenia spraw sądowych: II Kp 134/14, II Kp 555/10, Adm.0210 -131/15, Adm.0400-56/13, Adm.0210-678/12, Adm.0210-22/16, VIII Nc 2461/02, I Co 921/14,

 

oraz nie powoływanie na stanowisko Prezesa lub

Wiceprezesa poniższych osób z powodu zastrzeżeń co do

prowadzenia spraw :

Birta Marcin –sprawa sądowa-  IC 1058/08,

Boroszowska-Moszowska Kamila – sprawa sądowa-VIII Co2546/12, IC 30/09, VIII Nc 813/10,

Czapla-Białobrzewska Aleksandra – sprawa sądowa-I Co 319/12, VIII C 2413/13,

Drabik Marcin –sprawa sądowa- IC 1675/08,  IC 1570/08, IC 1697/08, IC 1570/08,

Ejsmond Klaudia –  sprawa sądowa- VIII C 421/11, VIII Co 627/12,

Ejsmond Maciej – za sposób prowadzenia komisji wyborczej,

Kamińska-Walkiewicz Patrycja – sprawa sądowa- I Co 3032/12, I Co 2348/12,

Kasprzak Krystyna – sprawa sądowa- IC 1547/08, IC 1697/08, IC 1608/08, IC 1421/09, IC 701/09, IC 1228/07, IC 859/98, IC 1510/08,

Kowalski Sebastian – sprawa sądowa-  II Kp 232/09,

Koźbiał - Kowałko Beata – sprawa sądowa- I Co 4076/10, IC 1608/08, IC 876/10, IC 1058/08, IC 1510/08, SW1W/77/13, SW1W/76/13,

Krystyna Kasprzak – sprawa sądowa -IC 1421/09, IC 1561/08,

Kysiak Paweł – sprawa sądowa- ICo 3397/12, I Co 1117/12,

Majcher Kamil – sprawa sądowa- IC 244/12, I Co 3094/12,

Muzyka Ewa –sprawa sądowa-  II K 688/10,

Niewczas- Nowakowska Monika –sprawa sądowa-  VIIIC 743/11, VIII C 84/10,

Pawelec Wioletta – sprawa sądowa-IC 1523/08,

Pieczara Monika –sprawa sądowa-  IC 1107/07,

Płonka Hanna –sprawa sądowa- I Co 3428/09, I Co 3032/12, ICo 3090/12, I Co 3094/12, IC 3397/12,

Podlacka Elżbieta – sprawa sądowa- I Co 3032/112,

Sawicz Maja – sprawa sądowa- VIII Co 319/12, VIII Co 625/12, VIII Co 629/12, VIII Co 4697/11,

VIII C 463/12 , VIII Co 1332/12 , VIII Co 627/12,

Stopczyńska Maja –sprawa sądowa-  VIII C 377/12,

Szwedo Iwona

Ucińska Aleksandra – sprawa sądowa- VIII Co 4165/11,

Wolska – Dauermann Agnieszka –sprawa sądowa-  VIII Co 318/12, VIII Co 1332/12,

Zaręba Anna – sprawa sądowa- IC 1670/08, IC 854/09, IC 404/08,VIII C 1964/13;

 

Sąd Okręgowy w Świdnicy

 

Prezes – SSO Anatol Gul

Wiceprezes- SSO Dariusz Pająk

– za sposób prowadzenia spraw  sądowych - II Cz 388/15,

 

oraz nie powoływanie na stanowisko Prezesa lub

Wiceprezesa poniższych osób z powodu zastrzeżeń co do

prowadzenia spraw:

Chrzan Alicja –sprawa sądowa-  IICz 504/13, II Cz 893/13,

Dydo Jerzy – sprawa sądowa- II Cz 143/13, II Cz 650/12, II Cz 893/13,

Gul Anatol – sprawa sądowa- II Cz 971/13, II Cz 12/13, II Cz 649/12, II Cz 893/13, II Cz 1212/13 IICz758/13,
II Ca 178/13,

Habaj Jerzy –sprawa sądowa-  IC 2459/09,  IC 249/09, IC 235/09, IC 359/10, IC 389/13, IC 409/09, IC 719/09,
I Ns 37/11, I Ns 428/10, I Ns 420/10, I Ns 425/10, I Ns 430/10,

Huebscher Anna –sprawa sądowa- IC 702/09, IC 382/09, INs 36/11, I Ns 37/11, I Ns 429/10, I Ns 427/10,
I Ns 421/10,

Jamuła Halina – sprawa sądowa- IC 246/09 , IC 756/09 ,IC 2426/14 , IC 2486/12 , IC 1020/09 , I Ns 36/11,

Jęczmień Elżbieta –sprawa sądowa- IC 2510/14, I Ns 428/10, I Ns 420/10, I Ns 416/10, I Ns 425/10,
I Ns 428/10, I Ns 430/10,

Kobus Grażyna – sprawa sądowa- II Cz 1085/12, II Cz 758/13,

Kuś Waldemar – sprawa sądowa- IC 2788/09, IC 718/09, IC 2458/09, IC 2788/09, I Ns 427/10,

Marcia Arkadiusz – sprawa sądowa- IC 2510/14, I Ns 425/10, I Ns 428/10, INs 421/10, I Ns 430/10,

Nowicka Barbara – sprawa sądowa- II Cz 648/12, II Cz 758/13, II Cz 561/09, II Cz 562/09,

Majka Waldemar –sprawa sądowa-  IV Ka 517/12,

Marcia Arkadiusz – sprawa sądowa- IC 2539/14, I Ns 37/11, I Ns 429/10, I Ns 428/10, I Ns 420/10, I Ns 421/10,

Marcinkowska Elżbieta – sprawa sądowa-IV Ka 517/12,

Pietrzak Adam –sprawa sądowa-  IV Ka 517/12,

Pfundowski Krzysztof –sprawa sądowa-  SK-0510-59/12,

Rajczakowski Piotr – sprawa sądowa- II Cz 501/12, II Cz 1212/13, II Cz 561/09, II Cz 562/09,

Szerer Jacek – sprawa sądowa- IC 2508/14, IC 388/13 (były Prezes Sądu),

Tabor Bogumiła –sprawa sądowa-  IC 2461/09, IC 1011/09, IC 101/10, I C 2461/09, IC 611/10, IC 241/09,
I Ns 416/10, INs 36/11,

Ucińska Grażyna – sprawa sądowa- IC 414/13, IC 644/09, IC 394/13, IC 714/09, IC 404/09, I Ns 429/10,
I Ns 21/10,

Wójcikiewicz Jadwiga – sprawa sądowa- IC 643/09, IC 1133/10, IC 813/13, IC 2433/14, IC 243/09,

Wurm-Klag – sprawa sądowa- IC 407/09,

Wysocki Tomasz – sprawa sądowa- I Ns 427/10,

Żurawska Aleksandra- sprawa sądowa-II Cz 930/13, II Cz 1212/13, II Cz 561/09, II Cz 562/09;

Sad Rejonowy w Świdnicy

Prezes- SSR  Arkadiusz Rodziewicz

Wiceprezes- SSO ?- nie ustalony

 

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

 

Prezes – SSA  Grażyna Szyburska-Walczak

Wiceprezes –SSA  Jacek Gołaczewski

za sposób prowadzenia sprawy sądowej- IV W-050-20/13/C,

oraz nie powoływanie na stanowisko Prezesa lub

Wiceprezesa poniższych osób z powodu zastrzeżeń co do

prowadzenia spraw:

Biedroń Iwona – sprawa sądowa-I ACa 1246/10,

Bohun Małgorzata – sprawa sądowa-IC Acz,

Gibiec Jan – sprawa sądowa-  IACz 910/09, I ACz 1081/09, I ACz 781/09, I ACz 2379/15, IACa 826/09, ACz 79/11, IACa 826/09, IACz 1464/09,

Głowacka Ewa – sprawa sądowa- IACz 1827/13,  I ACz 433/11, IACz 1535/15, I ACz 454/13,

Gniewek Edward – sprawa sądowa-IACa826/09,

Gruzińska Ewa – sprawa sądowa-I ACz 1827/13,

Jegraf Adam – sprawa sądowa-I ACz 433/11,

Jurkowicz Sławomir – sprawa sądowa-I ACz 433/11, I ACa 1246/10, I ACz 781/09, I ACz 157/11, IACz 1464/09, IACz 800/13,

Kaspryszyn Janusz – sprawa sądowa- IC ACz 1838/12,

Kłodnicki  Dariusz – sprawa sądowa-I ACz 1081/09, I ACz 79/11,  I ACz 157/11, I ACz 454/13,

Komorek Walter – sprawa sądowa-I ACz 1193/09,

Krameris Barbara – sprawa sądowa- IV W-050-20/13/C,

Lamparska Małgorzata – sprawa sadowa- IC 911/09, I ACz 781/09 , IACz 1535/15, I ACz 157/11, I ACz 79/11,
I ACz 1062/13, IACz 524/10, IACz 910/09, I ACz 800/13, I ACz 1464/09,

Lipińska Elżbieta – sprawa sądowa- I ACz 781/09, I ACz 1193/09,

Lityńska Irena – sprawa sądowa- IACz 443/09, I Acz 441/09, IC ACz 708/09,

Marcinkowski Franciszek – Isprawa sądowa-  ACa 1246/10,

Marszałek Aleksandra – sprawa sądowa- I ACz 2379/15,

Sieminigowska Edwarda – sprawa sądowa-IC 910/09,

Surma Jan – sprawa sądowa- IACz 1838/12.

Wolfie-Kobzdar Beata –sprawa sądowa-  IACz 1827/13, I ACz 454/13, I ACz 1838/12, I ACz 800/13;

Wójcik Wojciech – sprawa sądowa-I ACz 1535/15, IACz 96/16.

 

Podstawą sporządzenia przez organizację społeczną RKW-RKW  O/Wałbrzych wniosku jest negatywna ocena pracy sędziów pod względem:

- naruszenia prawa,

- omijania prawa,

- stronniczości,

- naruszenia przepisów ustawy zasadniczej,

- zaniechań,

- przedłużania spraw celem przedawnienia,

co udowadniamy wykazaniem numerów spraw sądowych prowadzonych przez sędziów w poszczególnych sądach.

                                                                                  Z poważaniem

Przewodniczący

Stowarzyszenia RKW-RKW O/Wałbrzych

Ryszard Jordan