O co toczy się bitwa? Geopolityczne realia i cele stojące przed Polską