FORUM RKW - "RAŚ - Śląsk polski czy niemiecki? Zaniedbania czy...".

Część 1 filmiku z Forum RKW na temat Ruchu Autonomii Śląska