Zlikwidować segregację kastową

Proponuję wszystkie postulaty np. dotyczące wymiaru sprawiedliwości zatytułować  jednym hasłem a poszczególne postulaty traktować jako podpunkty, np.:

 

 

I. Zlikwidować segregację kastową w polskim wymiarze sprawiedliwości i przywrócić go Polakom:

1) sędziowie - "zupełnie nadzwyczajna kasta" (wg sędzi Naczelnego Sądu Administracyjnego Ireny Kamińskiej)

2) prokuratorzy - nadzwyczajna kasta

3) adwokaci i biegli sądowi - zwyczajna kasta

4) notariusze - kasta

5) komornicy - kasjerzy kasty

W tym układzie wprowadzenie sędziów przysięgłych i wybór prezesów sądów zapiszemy jako :

- odpowiednio

1a) i

1b)

II. Zmienić prawo wyborcze:

i tak dalej...

Pozdrawiam

Andrzej Zdun

RKW Mazowsze