Andrzej Zdun (RKW Mazowsze) przed SN

Obrona Miernika