Tomasz Sommer w Radiu Wnet 31-05-2016

O archiwach KGB na Ukrainie