Powstał Oddział RKW Brwinów – Podkowa Leśna

8 marca 2016 roku odbyło się zebranie 10 członków Stowarzyszenia RKW - Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy z terenu gminy Brwinów w powiecie pruszkowskim i gminy Podkowa Leśna, która należy do powiatu grodziskiego, chociaż prawie całkowicie otoczona jest przeze tereny gminy Brwinów. Zebrani postanowili założyć oddział odrębny od RKW Pruszków i obejmujący także gminę Podkowa Leśna.

W głosowaniu tajnym przewodniczącym Oddziału RKW Brwinów – podkowa Leśna wybrany został Radosław Sikora (Podkowa), a do zarządu weszli Jacek Kowalewski (Brwinów), który został wiceprzewodniczącym i Marcin Rusak (Podkowa), który objął stanowisko skarbnika.

Za główne zadanie zebrani uznali zebranie materiałów na temat działalności wójtów w obu gminach.