Maciej Kublikowski i Marcin Dybowski o akcji w Pułtusku

2 marca Maciej Kublikowski i Marcin Dybowski opowiadali o akcji Stowarzyszenia RKW w Pułtusku