Krzysztof Skowroński Prezes SDP - Konferencja o mediach

Krzysztof Skowroński (Prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich) - Propozycje i program zmian w mediach publicznych opracowany przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich.

Edukacja/Media: