Ten protest 12.12 także był zorganizowany przez Stowarzyszenie RKW

Ten protest zorganizowany został przez Adriana Witasa, wiceprezesa Oddziału Wojewódzkiego Mazowsze Stowarzyszenia RKW  - Ruchu Kontroli Wyborów - Ruchu Kontroli Władzy. W tle baner naszego stowarzyszenia, które skupia wiele nurtów i poglądów politycznych.

Dziękujemy Niezależnej Telewizji Drugiego Obiegu za umieszczenie informacji na www.