Krzysztof Szczerski

Imię: 
Krzysztof
Nazwisko: 
Szczerski
Kariera: 

Sekretarz Stanu (7 sierpnia 2015), pełni nadzór merytoryczny nad Biurem Spraw Zagranicznych. Do kompetencji Sekretarza Stanu Krzysztofa Szczerskiego należy: 1) opracowywanie i przedkładanie Prezydentowi propozycji działań w stosunkach zagranicznych, w tym planów wizyt; 2) sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności międzynarodowej Prezydenta i Kancelarii; 3) nadzór organizacyjny i merytoryczny przygotowań wizyt zagranicznych Prezydenta oraz wizyt głów państw obcych; 4) wnioskowanie o przyjęcie przez Prezydenta przedstawicieli państw obcych i proponowanie zakresu tematycznego rozmów; 5) analizowanie korespondencji dyplomatycznej wpływającej do Prezydenta i przygotowanie projektów odpowiedzi; 6) przedkładanie projektów depesz i okolicznościowych listów gratulacyjnych; 7) opiniowanie pism i wystąpień adresowanych do Prezydenta z zakresu spraw międzynarodowych; 8) współdziałanie z Sejmem, Senatem, Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwem Spraw Zagranicznych w zakresie działalności międzynarodowej Prezydenta; 9) współpraca merytoryczna ze Społecznym Komitetem Odnowy Zabytków Krakowa oraz Biurem Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa; 10) współpraca w realizacji priorytetów prezydentury; 11) współpraca z doradcami Prezydenta w zakresie powierzonych kompetencji; 12) inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć (projektów) Kancelarii, zgodnie z powierzonym obszarem kompetencji oraz innych, zleconych przez Prezydenta lub Szefa Kancelarii.

Funkcja: 
Urząd centralny: 
Pracuje: