Adam Kwiatkowski

Imię: 
Adam
Nazwisko: 
Kwiatkowski
Kariera: 

Sekretarz Stanu – Szef Gabinetu Prezydenta RP (7 sierpnia 2015) pełni nadzór merytoryczny nad: - Biurem Szefa Gabinetu Prezydenta - Biurem Obsługi Organizacyjnej Prezydenta - Biurem ds. Kontaktów z Polakami za granicą. Do kompetencji Sekretarza Stanu – Szefa Gabinetu Prezydenta należy: 1) zastępowanie Szefa Kancelarii podczas jego nieobecności; 2) zapewnienie organizacji i koordynacji działań Prezydenta wynikających z jego obowiązków konstytucyjnych i ustawowych oraz organizacja kompleksowej obsługi merytorycznej Prezydenta; 3) nadzór i koordynacja obsługi organizacyjnej Prezydenta, w szczególności prawidłowości realizacji wizyt i spotkań wynikających z kalendarza Prezydenta; 4) planowanie działań Prezydenta na okres kadencji, zgodnie z priorytetami określonymi przez Prezydenta; 5) koordynacja kontaktów z Polakami poza granicami kraju oraz współpracy z podmiotami polonijnymi i emigracyjnymi; 6) nadzór merytoryczny i koordynacja przygotowań posiedzeń Rady Gabinetowej; 7) współpraca w realizacji priorytetów prezydentury; 8) współpraca z doradcami Prezydenta w zakresie powierzonych kompetencji; 9) inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć (projektów) Kancelarii, zgodnie z powierzonym obszarem kompetencji oraz innych, zleconych przez Prezydenta lub Szefa Kancelarii.

Opis: 

W praktyce Adam Kwiatkowski zajmuje się sprawami Polonii. Poprzednio był posłem wybranym głosami Polaków głosujących w USA. W wyborach parlamentarnych 2015 roku skutecznie popierał wybór przez Polonię pani Wypych. Zaprzyjaźnioną organizacją polonijną jest Polonia for Poland z Chicago. 

Funkcja: 
Urząd centralny: 
Pracuje: