Dyskusja STOWARZYSZENIA RKW W Zielonej Górze cz. II