18 października PŁOCK, SZKOLENIE

Stowarzyszenia RKW zaprasza na SZKOLENIE członków Obwodowych Komisji Wyborczych 18 X 2015 r., godzina 16.00 (niedziela) Spółdzielczy Dom Kultury w Płocku ul. Bolesława Krzywoustego 3

Szkolenie, na którym zaprezentowane zostaną techniki fałszerstw wyborczych oraz sposoby i praktyczne wskazówki metod ich zapobiegania poprowadzi Marcin Dybowski - pomysłodawca i współtwórca RUCHU KONTROLI WYBORÓW