Małgorzata Smulewicz

Imię: 
Małgorzata
Nazwisko: 
Smulewicz
Kariera: 

Poprzednio  II Wydział Karny

Opis: 

10 grudnia 2012 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia II Wydział Karny w osobie SSR Małgorzaty Smulewicz bez obecności ławników wydał wyrok, w którym postanowił postępowanie karne wobec oskarżonego kierowcy warunkowo umorzyć na okres jednego roku, oraz zasądza od niego kwotę 100 zł tytułem częściowych kosztów postępowania, w pozostałej części zwalniając go od ich ponoszenia i przenosząc je na Skarb Państwa.

Kierowcą był Włodzimierz Andrzej Dorsz, szef Biura Prawa i Ustroju w Kancelarii Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

30 listopada 2011 r. Andrzej Włodzimierz Dorsz na skutek niezachowania szczególnej ostrożności podczas zbliżania się do przejścia dla pieszych i nie ustępując pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na pasach, potrącił Jana Koniecznego (80 lat), powodując u niego obrażenia obejmujące zwichnięcie w stawie ramiennym prawym z odłamaniem fragmentu głowy kości ramiennej, złamania górnej i dolnej gałęzi kości łonowej prawej, złamanie kości krzyżowej po stronie prawej, skutkujące rozstrojem zdrowia trwającym dłużej niż siedem dni w rozumieniu art. 157 § 1 k.k.

 

Funkcja: 
Pracuje: