Małgorzata Sobkowicz-Suwińska

Imię: 
Małgorzata
Nazwisko: 
Sobkowicz-Suwińska
Kariera: 

21 lipca 2011 roku Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Małgorzata Sobkowicz-Suwińska ogłosiła wyrok w procesie, który Agora p.  z o. o. wytoczyła  poecie Jarosławowi Markowi Rymkiewicz za wyrażenie opinii, iż redaktorzy „GW” jako „duchowi spadkobiercy Komunistycznej Partii Polski” nienawidzą Polski i chrześcijaństwa. Skazany w wywiadzie udzielonym „Gazecie Polskiej”, pytany o opinię w sprawie wydarzeń pod Pałacem Namiestnikowskim w czasie gdy toczyła się walka Komorowskiego i Tuska przeciwko Krzyżowi,  powiedział także: „Polacy, stając przy nim, mówią, że chcą pozostać Polakami. To właśnie budzi teraz taką wściekłość, taki gniew, taką nienawiść - na przykład w redaktorach „Gazety Wyborczej”, którzy pragną, żeby Polacy wreszcie przestali być Polakami”.

Sędzia Sobkowicz-Suwińska najpierw odrzuciła wszystkie wnioski pozwanego, a następnie skazała go na zamieszczenie w „Gazecie Polska” na drugiej stronie w ramce, w rozmiarze 15x16 cm, czcionką nie mniejszą niż 14 punktów, w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się wyroku oświadczenia następującej treści: Oświadczenie Jarosława Marka Rymkiewicza. W wypowiedzi, której udzieliłem w „Gazecie Polskiej" artykuł „Pamięć i Krzyż” z 11 sierpnia 2010 r. sformułowałem nieprawdziwe, obraźliwe zarzuty i sugestie w stosunku do „Gazety Wyborczej” tym samym w stosunku do będącej jej wydawcą spółki Agora S.A. z siedzibą w Warszawie. Przyznaję, że te stwierdzenia nie miały oparcia w faktach, a jednocześnie mogły narazić Agorę S.A. na niekorzystne konsekwencje w prowadzonej przez nią działalności wydawniczej, a w szczególności na utratę dobrego imienia, wiarygodności, renomy, zaufania niezbędnego do prowadzenia takiej właśnie działalności. Przepraszam Agorę S.A. – wydawcę Gazety Wyborczej za udzielenie tej wypowiedzi godzącej w jej dobre imię i wiarygodność w opinii publicznej. Niniejsze oświadczenie składam w następstwie przegranego procesu sądowego. Jarosław Marek Rymkiewicz.

Zasądzam od pozwanego na rzecz Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, Zakład dla Niewidomych w Laskach kwotę 5000 zł. Upoważnia powódkę Agora S.A. do umieszczenia oświadczenia w punkcie pierwszym wyroku na koszt pozwanego Jarosława Rymkiewicza w przypadku nie umieszczenia oświadczenia w zakresie i terminie jak w punkcie pierwszym wyroku. Oddala powództwo w pozostałym zakresie. Zasądza od pozwanego Jarosława Rymkiewicza na rzecz Agora S.A. 1210 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie."

 

 

Po opuszczeniu sali rozpraw Jarosława Marka Rymkiewicza wygłosił Oświadczenie:

„Wolność słowa będzie teraz w Polsce ograniczana, ale Wy moi drodzy nie zważajcie na to. Mówcie dalej, co chcecie. Pamiętajcie, że jesteście wolnymi Polakami. Gazeta Wyborcza nie będzie nami rządzić. Zarządowi Gazety Wyborczej i redaktorom Spółki Agora chcę przypomnieć stare polskie przysłowie: „Musi to na Rusi, a Polsce jak kto chce”. Nie zmusicie nas do milczenia, Rusi tu nie będzie.”

Skazany przez sąd III RP wniósł apelację

Funkcja: 
Pracuje: